Bliksem meten om de energietransitie verder te bevorderen

Nieuws

Bliksem meten om de energietransitie verder te bevorderen

Het FutureEnergy Project (19ENG02) is afgerond. FutureEnergy was een vruchtbare samenwerking tussen metrologie-instituten en organisaties in acht Europese landen, opgezet om de toekomstbestendige ontwikkeling van energietransmissienetwerken te ondersteunen. De uitdaging: het ontwikkelen van nieuwe methoden en hardware om de herleidbare metingen voor ultrahoogspanning (UHV) vanaf 1000 kV uit te breiden, ter voorbereiding op de energietransmissienetwerken van de toekomst.

De energietransitie leidt tot aanzienlijk hogere niveaus van elektrificatie. Koken, verwarmen, persoonlijk vervoer – het draait allemaal steeds minder om fossiele moleculen en meer en meer om elektriciteit. Dit resulteert in de behoefte aan steeds hogere spanningsniveaus via gelijkstroomnetwerken, om het transport van elektriciteit over lange afstanden te vergemakkelijken en energieverlies te minimaliseren.

Maar onze huidige energienetwerken en de materialen die ze gebruiken zijn niet ontworpen voor ultrahoogspanningsniveaus. Ook vereisen de huidige testtechnieken en meetsystemen allemaal aanpassing, omdat ze zijn gebaseerd op lagere spanningen. Er is zelfs behoefte aan nieuwe meetsystemen – specifiek voor hogespanningstesttechnieken en gedeeltelijke ontladingen (kleine ‘lekken’ in energienetwerken die kenmerkend zijn voor ultrahoogspanningsniveaus).

Acht metrologie-organisaties hebben samengewerkt om deze metrologie-uitdagingen aan te pakken: LCOE (Spanje), LNE (Frankrijk), MIKES (Finland), PTB (Duitsland), RISE (Zweden), UME (Türkiye) en, niet in de laatste plaats, VSL.
VSL heeft geholpen bij het karakteriseren van de spanningsafhankelijkheden van gecomprimeerde gascondensatoren tot spanningen van 800 kV, wat eerder niet mogelijk was met een nauwkeurigheid van 80 uF/F. Als onderdeel van het FutureEnergy Project is ook een nieuwe faciliteit ontwikkeld die in staat is bliksemimpulsen te meten tot wel 2,5 MV – meer dan twee keer de spanning van UHV-transmissielijnen. Dit heeft praktische toepassingen voor het testen van transmissielijnapparatuur, maar voegt ook waarde toe aan diverse hoogspanningsschakelapparatuur die blikseminslagen moet kunnen weerstaan.

Het FutureEnergy Project heeft geleid tot verschillende stappen voorwaarts op het gebied van metrologie met betrekking tot UHV-netwerken. Voor meer informatie over de onderzoeksresultaten kunt u deze samenvatting lezen.