Digitale certificaten


Vrijgave van VSL digitale certificaten

VSL werkt aan een continue verbetering van haar diensten om aan de wensen van haar klanten te voldoen en de beste beschikbare technologieën toe te passen in de verdere digitalisering. VSL digitaal versleutelde certificaten kunnen vrijelijk worden verspreid aan belanghebbende partijen en autoriteiten zonder verlies van authenticiteit. Elke wijziging aan het document “verbreekt” de digitale verzegeling en wordt op het document getoond.

Voor een verhoogde mate van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de betrokken personen in het kalibratieproces en productie van referentiematerialen, heeft VSL een Certificaatcommissie geïnstalleerd voor de vrijgave van certificaten. Deze commissie ziet toe op de overeenstemming van de documenten met de eisen van internationale standaarden voor kalibratie (SIO/IEC 17025:2017) en productie van referentiematerialen (ISO 17034:2016 / ISO Guide 31:2015 en ISO 6141:2015) en internationale afspraken met de Internationale commissie voor maten en gewichten (CIPM).

Digitale certificaten worden vrijgegeven door de VSL Certificaatcommissie met een digitaal watermerk. Dit betekent dat het document is getekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de EU richtlijn betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (1999/93/EC). Alle relevante informatie betreffende de digitale ondertekening is opgenomen in het certificaat onder het handtekeningvensterof kan worden opgeroepen door op het stempel te klikken.

Met deze werkwijze voorziet VSL haar klanten van digitaal gewaarborgde certificaten die in overeenstemming zijn met de wettelijke regelingen1 voor digitale ondertekening


Authenticatie van documenten

Aangezien de digitale certificaten authentiek moeten zijn, zal VSL deze waardevolle documenten voorzien van een digitale handtekening. Deze handtekening is een digitaal zegel op het document dat het aanbrengen van wijzigingen in de documenten verbiedt. Elke wijziging aan het document zal het digitale zegel "verbreken" en zal in het document worden weergegeven. Door deze aanpak kunnen u of derden onafhankelijk de authenticiteit ervan verifiëren en kunt u het document vrijelijk verspreiden via e-mail of op een andere manier, terwijl de authenticiteit geldig blijft.
Wanneer u of een derde het document opent in Acrobat Reader (gratis te downloaden op https://acrobat.adobe.com), wordt het gecodeerde document automatisch geverifieerd door internet op echtheid. De geldigheid wordt weergegeven in de koptekst van het document. 

Meer details kunnen worden geverifieerd in het handtekeningvenster, zoals de laatste validatie via internet. Klik gewoon op de digitale stempel en het handtekeningpaneel wordt geopend om de details van de handtekening weer te geven. Hierdoor bent u er zeker van dat het document afkomstig is van de oorspronkelijke afzender en zijn er geen extra stempels of handtekeningen nodig.

 

Digitale certificeringen, rapporten en validaties van authenticiteit zijn een volgende stap in de ambitie van VSL om papierloos te werken en te communiceren. VSL zet de ontwikkelingen op een digitaal venster voor onze gewaardeerde relaties voort en houdt u op de hoogte van de relevante statusupdates.

Met deze stap is VSL meer toekomstbestendig. VSL begrijpt echter dat deze wijziging gevolgen heeft voor u en uw processen. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op vsl@vsl.nl.
 

 

1. VS wetgeving: Electronic Signatures in Global and National Commerce Act' (E-Sign Act, 2000) and Electronic Transactions Act (UETA, 1999)