Referentiematerialen

Voor het herleidbaar uitvoeren van onder andere chemische analyses moet de analyse-apparatuur worden gekalibreerd. Dit gebeurt vaak met behulp van referentiematerialen. VSL levert een brede range aan referentiematerialen (gasmengsels, viscositeit en minerale oliën) aan gebruikers wereldwijd.

Wat zijn referentiematerialen?
Referentiematerialen zijn materialen waarvan de samenstelling zeer nauwkeurig bekend is. Dit kan bijvoorbeeld een specifieke gassamenstelling zijn die geanalyseerd is tegen de hoogste meetstandaarden. De nauwkeurigheid van een analyse-apparaat kan vervolgens worden vastgesteld door het referentiemateriaal door dit apparaat te laten analyseren. Afwijkingen in het analyse-apparaat kunnen zo in kaart worden gebracht.

Productie referentiematerialen
VSL heeft jarenlange ervaring en levert een brede range aan referentiematerialen. Met name op het gebied van gassamenstellingen, viscositeit en minerale oliën biedt VSL hoge kwaliteit en herleidbaarheid naar de primaire standaarden. Klanten van VSL zijn onder meer gerenommeerde leveranciers van speciale gassen, milieumeetdiensten en eindgebruikers in bijvoorbeeld de energie- en de milieusector.

Kalibratie en analyse referentiematerialen
Daarbij wordt de kwaliteit gecontroleerd van de door andere gasleveranciers geproduceerde referentiematerialen.

Maar hieronder uw keuze voor specifieke informatie over de referentiematerialen die we kunnen leveren en analyseren:

 

Declaration of Equivalence NIST (United States)
VSL heeft een Memorandum of Cooperation (MoC) en Declaration of Equivalence (DoE) met het Amerikaanse National Institute of Standards (NIST). Beide documenten zijn van groot belang voor de dienstverlening op het gebied van herleidbare gasmengsels.

Conform de US EPA Clean Air Act moet voor een aantal metingen referentiegasmengsels gebruikt worden die herleidbaar zijn naar NIST. Via de DoE voldoen ook gasmengsels afkomstig van “VSL in The Netherlands”. VSL is het enige metrologische instituut buiten de VS met deze status. De DoE wordt tweejaarlijks vernieuwd.

Meer informatie