Stageopdracht: Ontwikkeling standaard met SI-herleidbaarheid via sonic nozzles

Stageopdracht

Ontwikkeling standaard met SI-herleidbaarheid via sonic nozzles

Binnen de afdeling Gas Flow zijn we op zoek naar een stagiair of afstudeerder (Technische Natuurkunde, Fysica, Werktuigbouwkunde) voor een project waarin een standaard ontwikkeld wordt waarbij de SI-herleidbaarheid via sonic nozzles verzorgd wordt. Belangrijkste doelstellingen zijn (1) eerste SI-herleidbare kalibratie van een flow meter met de standaard, (2) bepaling van het behaalde flow bereik en de bijbehorende meetonzekerheid.

Te doorlopen stappen zijn:

  • P&ID-niveau ontwerp van de opstelling op basis van reeds voorhanden zijnde onderdelen en te acquireren onderdelen.
  • Beschrijving van operationele en metrologische vereisten van het ontwerp.
  • Bestudering van relevante literatuur en uitwerken verwachte Calibration and Measurement Capability (CMC).
  • Realisatie van de standaard met daaropvolgende ingebruiknametests.
  • Kalibratie van metrologische sensoren en verzorgen van herleidbaarheid.
  • Kalibratie van een te onderzoeken meter.
  • Uitwerken gerealiseerde Calibration and Measurement Capability (CMC) en flow bereik.

Enthousiast?

Solliciteer en word onze collega!

Lydia de Koning
HR Business Partner

Over VSL

VSL maakt deel uit van een joint venture tussen First Dutch Innovations en TNO en telt meer dan honderd gedreven medewerkers. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelen en beheren wij de nationale meetstandaarden. Wij zorgen ervoor dat deze tot de top van de wereld behoren en internationaal geaccepteerd zijn. Naast kalibraties biedt VSL maatwerk, referentiematerialen, interlaboratorium vergelijkingen en trainingen. VSL levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in het bedrijfsleven en de samenleving. Klik hier voor meer informatie over onze organisatie.

Duur van de stageopdracht

Zes maanden

Locatie

De werkzaamheden vinden plaats bij VSL in Delft

Stagevergoeding

De stagevergoeding bedraagt bruto € 615,- per maand.

Heb je belangstelling voor deze leuke stage, stuur dan z.s.m. een email naar ehuizeling@vsl.nl en/of mschakel@vsl.nl.