Open Sollicitatie

Binnen VSL zijn we continue op zoek naar versterking van onze teams, in het bijzonder op de speerpunten chemie, stroming, lengte, optica en elektriciteit. Heb jij relevante (werk)ervaring op één van die gebieden en weet je dit te combineren met persoonlijke competenties zoals een hoge mate van eigenaarschap, zelfbewustzijn en een externe oriëntatie, dan kun je ons benaderen voor een oriënterend gesprek via mw. Lydia de Koning, personeelsadviseur, e-mail ldekoning@vsl.nl.

Meer informatie voor academici