Software validatie voor meetinstrumenten

Voor zeer nauwkeurige meetinstrumenten is het belangrijk dat niet alleen het instrument zelf wordt gekalibreerd, maar ook de software wordt gevalideerd. VSL is de eerste in Nederland die software validatie aanbiedt voor meetinstrumenten, zoals coördinatenmeetmachines (CMM’s). We beschikken over diverse referentie datasets waarmee we de software van uw CMM zeer nauwkeurig en met een hoge betrouwbaarheid kunnen valideren.

Onze datasets
VSL levert verschillende datasets om software of specifieke algoritmes te valideren.

Certificaat
Na validatie van uw meetsoftware door VSL ontvangt u een VSL-certificaat. Dit certificaat toont de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van uw producten en kan onderdeel zijn van uw ISO 17025-accreditatie.

Waarom software valideren?
Er zijn twee oorzaken van onzekerheden en afwijkingen in metingen die worden veroorzaakt door de meetsoftware. Allereerst heeft de software een inherente onzekerheid, bijvoorbeeld door het afronden van getallen in de berekeningen tijdens het meetproces zelf. Daarnaast kunnen er altijd fouten zitten in de code van de software, waardoor meetresultaten gaan afwijken.

Zeker bij zeer nauwkeurige metingen is het essentieel goed zicht te hebben op de onzekerheid van de metingen. Wanneer de onzekerheid niet bekend is, is het niet mogelijk een gedegen uitspraak te doen over de resultaten van de metingen. Het is daarom belangrijk niet alleen het meetinstrument zelf te kalibreren, maar ook de software te valideren, om zo de onzekerheid van het apparaat of de metingen betrouwbaar te kunnen vermelden.

Gratis referentie datasets
Hieronder kunt u enkele referentiedatasets gratis downloaden. Neem voor overige datasets of andere vragen over softwarevalidatie contact op met Jacob Jan de Boer (afdeling Customized Applied Metrology, 015 2691718 of jjdeboer@vsl.nl).

Downloads