Technische Commissies

VSL biedt onderdak aan de vier Technische Commissies (TC's), die in Nederland actief zijn. Dit zijn de Technische Commissies voor de gebieden Druk, Temperatuur, Elektriciteit en Geometrische Metingen. De TCs zijn overigens niet aan VSL gelieerd, maar staan hier los van.

De Technische Commissies richten zich op het uitwisselen van vakinhoudelijke kennis en het bespreken van metrologische behoeften, bijvoorbeeld ten aanzien van meetmethoden, het organiseren van ringvergelijkingen, gewenste onzekerheidsniveau's van meetresultaten, etc. De leden zijn afkomstig van diverse kalibratielaboratoria, VSL (als nationaal standaardeninstituut) en de Raad van Accreditatie.

Meer informatie

 

VSL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten van de diverse TC's.