EMPIR-projecten - Normatief

VSL neemt deel aan de volgende projecten binnen het speerpunt Normatief (informatie in het Engels):

Metrologie voor duurzame waterstofenergietoepassingen - Projectleider Hugo Ent
ontwikkeling van de capaciteiten voor genoemde componenten/concentraties om de waterstof infrastructuur te onderbouwen via de levering van primaire referentie gasmengsels, analysemogelijkheden en mogelijkheden om instrumenten te valideren.

ROCOF metingen in intelligente netten - Projectleider Gert Rietveld
Realisatie van een metrologische ptychografische sensor met een nauwkeurigheid van 1 μm lateraal en 0,1 μm in de hoogte
En de ontwikkeling van transfer standaarden voor in-line productieprocessen.

kQ-factoren in moderne radiotherapie - Projectleider Leon de Prez


« Terug naar overzicht