EMPIR-projecten - Industrie

VSL neemt deel aan de volgende projecten binnen het speerpunt Industrie (informatie in het Engels):

Metrologie voor de elektrische vermogensindustrie - Projectleider Marijn van Veghel
Realisatie van een referentie transformatorverliesmeetopstelling (TMS-kalibratie-opstelling) met een meetbereik van 100 kV en minimaal 1 kA, en nauwkeurigheid beter dan 100 ppm in amplitude en 30 rad in fasehoek.
En de realisatie van een niet-invasieve stroommeettechniek tot 2 kA met een onzekerheid van beter dan 50 ppm / 50 rad, toepasbaar tot 400 kV.

Metrologie voor hoogfrequente planaire circuits - Projectleider Faisal Mubarak
ontwikkelen van herleidbare meetmethoden voor reflectie- en transmissiemetingen in planaire circuits en componenten, inclusief het opstellen van internationale richtlijnen en normen voor vectormeetonzekerheid en verificatiemethoden.

Metrologie voor massief parallelle fabricagetechnieken - Projectleider Petro Sonin
Realisatie van een metrologische ptychografische sensor met een nauwkeurigheid van 1 μm lateraal en 0,1 μm in de hoogte.
En de ontwikkeling van transfer standaarden voor in-line productieprocessen.

Relatieve vochtigheid opstelling voor hoge T en P - Projectleider Andrea Peruzzi
ontwikkeling van verbeterde meet- en kalibratiemethoden voor relatieve vochtigheid bij hoge temperaturen (tot 180 oC) en transient condities met een onzekerheid van 1-2%.


« Terug naar overzicht