VSL temperatuur- en vochtfaciliteiten, klaar voor de toekomst!

22-01-2021

Met een succesvolle RvA-evaluatie en accreditatie (www.rva.nl/en/scopes/details/K999) heeft het temperatuur- en vochtlaboratorium van VSL medio Januari 2021 een periode van optimalisaties en verbeteringen afgesloten. Hiermee is het VSL-temperatuurlaboratorium klaar voor de toekomst. VSL blijft als onafhankelijke Nederlandse dienstverlener op het hoogste metrologische niveau (www.bipm.org/kcdb) de Nederlandse industrie, het bedrijfsleven, de overheid en de gezondheidszorg ondersteunen bij de grote maatschappelijke uitdagingen. Deze lopen uiteen van industriële temperatuurmetingen tot energietransitie, klimaat, milieu en gezondheidszorg.

Onze huidige maatschappij is ondenkbaar zonder betrouwbare en nauwkeurige temperatuur- en vochtmetingen. Niet alleen bij de realisatie van diverse andere grootheden zijn temperatuur en vocht van direct of indirect belang, maar ook bij alledaagse processen waar we soms niet bij stilstaan. Zo spelen temperatuur- en vochtmetingen een essentiële rol bij (diep)vries-processen en transport van bijvoorbeeld vaccins (COVID) en cryogene vloeistoffen (LNG), maar ook bij hoge temperaturen zoals onderzoek naar nieuwe vormen van energie. Onderzoek naar milieu en klimaatverandering gaat gepaard met decennialange (oceaan)temperatuurmetingen en metingen van luchtvochtigheid. Ook bij industriële processen is het meten van temperatuur en vocht van belang, bijvoorbeeld in de energie-, (aard)gas- en halfgeleiderindustrie. Voor een groot deel van dit meetbereik zijn bij VSL diverse meetopstellingen beschikbaar. Met haar faciliteiten en medewerkers zorgt VSL ervoor dat meetresultaten uit het verleden kunnen worden vergeleken met die in de toekomst.

VSL maakt al decennialang meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. VSL beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid dé nationale meetstandaarden en levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving. Op basis van de beschikbare primaire en secundaire meetstandaarden levert VSL-kalibraties, referentiematerialen, trainingen en cursussen en draagt bij aan toonaangevend (inter)nationaal onderzoek. ‘Beyond all doubt’ is wat onze klanten van ons mogen verwachten.

Hiermee zet VSL haar dienstverlening voort zoals u van ons gewend bent en zoals u van VSL mag verwachten. Wij kijken met veel plezier uit naar een samenwerking waarbij wij uw producten en diensten kunnen versterken en verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VSL (vsl@vsl.nl).