VSL rondt kalibratie proef met waterstof verrijkt aardgas succesvol af

19-10-2021

Europees onderzoek naar mogelijkheden waterstoftransport via aardgasnet stimuleert energietransitie

VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, heeft succesvol met haar primaire hoge-druk standaard een eerste kalibratie proef met aardgas bijgemengd met waterstof afgerond. Het instituut werkt op Europees niveau samen aan onderzoek1 naar betrouwbare metingen van hernieuwbare gassen en gasmengsels. In dit kader liet VSL de kalibratiefaciliteit voor het hoge-druk gastransportnet, wat normaal voor aardgas wordt gebruikt, opereren met een mengsel van aardgas en waterstof. Het mengsel bevatte tot 15% waterstof.

Waterstof is een belangrijke schakel in de energietransitie en wordt veelal beschouwd als één van de oplossingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot, door bijvoorbeeld het regulier gasnet van waterstof te voorzien. Voor waterstof zo wijdverbreid kan worden ingezet, moet echter gekeken worden naar een transportnetwerk waarmee de waterstof kan worden getransporteerd. Eén van de opties om waterstof te transporteren, is via het reguliere gasnet, bijgemengd in aardgas of in pure vorm.

De Europese Commissie heeft een onderzoeksproject uitgeschreven waarbij onderzoek gedaan wordt naar de bemetering van hernieuwbare energiebronnen en gasmengsels. Om deze hernieuwbare gassen (bijvoorbeeld ook biomethaan en pure waterstof) via gastransportnetwerken te kunnen distribueren, moet gekeken worden naar de betrouwbaarheid van de gebruikte gasmeters zodat afnemers de juiste prijs betalen voor de juiste hoeveelheid gas die wordt afgenomen. Op dit moment worden deze meters gekalibreerd op basis van metingen met aardgas, dus het is van groot belang om uit te zoeken hoe deze meters reageren op bijvoorbeeld een mengsel van aardgas met waterstof.

Door het met waterstof verrijkte aardgas door de kalibratiefaciliteit van VSL te leiden is gekeken naar de betrouwbaarheid van gasmeters wanneer aan aardgas waterstof wordt toegevoegd. Dankzij het onderzoek kan uiteindelijk gekeken worden naar de haalbaarheid van transport van waterstof via het regulier gasnet en eventuele gevolgen voor de nauwkeurigheid van de gasmeter bij bedrijven en huishoudens.

1 Dit project (NEWGASMET, 18NRM06) heeft financiering ontvangen van het EMPIR programme medegefinancierd door de deelnemende staten en uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Dit project heeft financiering ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Over VSL

VSL is het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland en is wereldwijd erkend om haar deskundigheid op het gebied van metrologie. Naast het beheren en ontwikkelen van de nationale primaire meetstandaarden, leveren de experts van VSL kennis en diensten op maat en kalibreren zij meetmiddelen in opdracht van klanten. Meer informatie is te vinden op https://www.vsl.nl/.

Voor meer persinformatie

Clarity PR Linda Schilperoort

+31 (0)23 555 34 24

vsl@clarity.pr