VSL maakt nauwkeurige meting van vluchtige organische stoffen (VOC) mogelijk

17-06-2021

Vluchtige Organische Stoffen (VOC) zijn verontreinigende stoffen die in binnen of buiten lucht aanwezig zijn en een negatief effect kunnen hebben op onze gezondheid. Wist u dat een eenvoudig vernis of nieuw meubilair veel VOC's kan uitstoten? Daarom is het belangrijk om deze verontreinigende stoffen nauwkeurig te meten zonder enige twijfel over de uitkomst ervan. VSL levert nauwkeurige referentiestandaarden die de kalibratie van meetsystemen mogelijk maken.

Het produceren van de gasstandaarden gebeurt rechtstreeks uit zuivere organische vloeistoffen, of zelfs uit vaste stoffen, met behulp van dynamische generatiemethoden (diffusie volgens ISO 6145-deel 8 en continue injectie volgens ISO 6145-4). Door deze methoden toe te passen worden de gasstandaarden in-situ geproduceerd en kunnen ze worden gebruikt voor de kalibratie van zeer nauwkeurige analytische apparatuur (b.v. gaschromatografen met massaspectrometer detector) en voor toepassingen zoals gassensoren. Ze kunnen ook worden bemonsterd op sorbent materialen -volgens ISO16017-1 pompbemonstering- voor het verkrijgen van transferstandaarden.

VSL kan een breed scala aan nauwkeurige gasstandaarden leveren, van vluchtig (bijv. hexaan) tot semi-vluchtig (bijv. eicosaan(C20) (tot 40 VOC's) bij concentratieniveaus variërend van enkele ng m-3 tot 1000 µg m-3. Onze methoden worden vergeleken met onze reeks primaire referentiematerialen in hogedrukcilinders die aromatische koolwaterstoffen (BTEX) of ozonprecursoren (VOC) bevatten.

Een typisch voorbeeld van onze activiteiten is het produceren van transferstandaarden in thermische desorptiebuisjes, waarbij een dynamisch bereide gasstandaard met een mengsel van VOC’s in schone en droge lucht, op een sorbent materiaal wordt bemonsterd door pompbemonstering van een bekend volume van het gasmengsel. Deze buisjes worden door laboratoria gebruikt als kwaliteitscontrole van hun metingen en voor methodevalidatie.

Vanwege de flexibiliteit en het brede scala aan VOC's dat kan worden verwerkt, wordt het VOC-lab van VSL gebruikt in R&D-projecten om nieuwe meetmethoden te ontwikkelen of om instrumentatie te testen en in interlaboratoriumvergelijkingen om de nauwkeurigheid of de meetprestaties van laboratoria te evalueren.

Accreditaties en reikwijdte
De kalibraties van VSL zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025 door de RvA (nationale accreditatie-instantie). ISO/IEC 17025 vereist dat meetresultaten herleidbaar zijn naar het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI).
Meer informatie over onze ISO 17025 accreditatie vindt u op www.rva.nl, onze kalibratie & meetmogelijkheden (CMC) op www.bipm.org.

Kijk eens rond op onze website of neem contact op met VSL@vsl.nl indien u geïnteresseerd bent.