Vochtlaboratorium

07-11-2019

Door het vertrek van een van onze medewerkers is VSL op dit moment niet in staat om vochtkalibraties te verrichten tot kwartaal 2 van 2020. Momenteel wordt een nieuwe medewerker opgeleid op dit gebied.

Van VSL mag u de hoogste kwaliteit verwachten m.b.t. herleidbare kalibraties. Wij hopen dan ook dat u begrip heeft voor het feit dat het enige tijd vergt om je te kwalificeren als een metroloog, die dergelijke hoogwaardige kalibraties kan verrichten. Wij verwachten om weer vochtkalibraties aan te kunnen bieden rond april 2020.

Indien u contact met VSL wilt hebben, stuurt dan a.u.b. een email naar info@vsl.nl.

VSL management, 7 November 2019