Temperatuur laboratorium

07-11-2019

Eind 2018 zijn de VSL laboratoria voor Temperatuur en Vocht verhuisd naar andere locaties binnen het Metrology Tower gebouw. Vanwege onverwachte laboratoriumcondities, hebben wij de heropening van het Temperatuurlab uit moeten stellen.

VSL werkt hard aan het weer volledig operationeel  krijgen van haar Temperatuurlab over het volle bereik van haar dienstverlening. Wij zullen updates op onze website plaatsen, wanneer wij weer in staat zijn om klanten in bepaald temperatuurbereik te bedienen.

Indien u contact met VSL wilt hebben, stuurt dan a.u.b. een email naar info@vsl.nl.

VSL management, 7 November 2019