Senior scientist VSL aangesteld als deeltijdhoogleraar Universiteit Twente

02-02-2021

Gert Rietveld bekleedt nieuwe leerstoel ‘Power and Energy Measurement Systems’ 

Delft, 18 februari 2021 - Gert Rietveld, senior scientist bij VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, is per 1 februari jl. aangesteld als deeltijdhoogleraar in de nieuwe leerstoel ‘Power and Energy Measurement Systems’ aan de Universiteit Twente (UT). Daarmee komt binnen het curriculum van de UT kennis beschikbaar over metrologie en komt er meer ruimte voor onderzoek op meetgebied.

VSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. VSL beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid de nationale meetstandaarden en levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving.

Gert Rietveld, senior scientist bij VSL: “Metrologie is niet zo bekend in onze samenleving, terwijl er ontzettend veel gemeten wordt”. Als voorbeeld noemt Rietveld laadstations voor elektrische auto’s. “Die worden steeds efficiënter, maar tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om het ontwerp nog verder te verbeteren. Metrologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van dat probleem. Denk ook aan het gebruik van batterijen in elektrische vliegtuigen: je wilt wel dat de lading die de batterij aangeeft ook echt klopt.”

Fabienne van Booma, algemeen directeur bij VSL: “We zijn ontzettend blij met de extra aandacht voor metrologie aan deze universiteit. Ik verwacht dat deze leerstoel een impuls zal geven aan het onderwijs en onderzoek ter ondersteuning van de energietransitie – een kernthema binnen de VSL-strategie.”

Een voorbeeld van de ondersteuning van de energietransitie door VSL is de vorig jaar geopende VSL-kalibratie- en testinstallatie voor vloeibaar aardgas meters met LNG. LNG wordt gezien als een duurzamer alternatief voor bijvoorbeeld diesel en speelt daarmee een cruciale rol bij de energietransitie en het terugdringen van het gebruik van vervuilende brandstoffen. Dankzij deze eerste LNG kalibratie- en testinstallatie ter wereld is het nu mogelijk om de hoeveelheid LNG exact en consistent te meten en kennis over de samenstelling op te doen.