Samenwerking op het gebied van meetstandaarden in de MAGHREB landen Algerije, Marokko en Tunesië

27-02-2017

In februari 2017 is bij het Van Swinden Laboratorium (VSL) een nieuw samenwerkings- en ondersteuningsproject van start gegaan met betrekking tot het verbeteren van meetstandaarden in Marokko, Tunesië en Algerije.

Dit project wordt gefinancierd door RVO.nl in het kader van het Shiraka Programma. Het Shiraka Programma is in 2016 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgezet om een duurzame overgang naar democratie te ondersteunen in deze Arabische regio. Het programma ondersteunt zowel economische ontwikkeling als private ondernemingen en ook de samenwerking met centrale en decentrale overheden.

Van Swinden laboratorium
VSL is het nationaal metrologisch instituut, door de Nederlandse overheid in de Metrologiewet aangewezen om de nationale meetstandaarden te realiseren en te onderhouden en ook om nieuwe te ontwikkelen. Dit is een publieke taak met een publiek belang en o.a. belangrijk voor eerlijke handel, industrie en wetenschap.

Doel van de samenwerking en de ondersteuning
Meetstandaarden vormen een belangrijke basis voor de industrie en de handel. Het wederzijds vertrouwen in de handel wordt versterkt door het aantonen van onderlinge vergelijkbaarheid tussen de gebruikte meetstandaarden.

Doel van dit project is Algerije en Marokko in staat stellen om lid te worden van de Meter Conventie; dit is een international verdrag met betrekking tot een uniform systeem voor metingen. Tunesië is al lid sinds 2012. Dit lidmaatschap vergemakkelijkt/bevordert:

  • De handel tussen Algerije-Marokko-Tunesië en de Europese markt.
  • Vrij verkeer van goederen en betere samenwerking tussen deze drie landen onderling door het introduceren van soortgelijke werkprocedures en gestructureerde samenwerking tussen de metrologie instituten in deze drie landen.

Dit zal leiden tot betere economische omstandigheden voor midden en klein bedrijf om zaken te doen in deze landen en het zal leiden tot meer handelsmogelijkheden en dus tot meer werkgelegenheid in deze regio.

Samenwerking loopt gedurende twee jaar
Tijdens dit project wordt samenwerking tussen de drie genoemde MAGHREB landen bewerkstelligd door Interlaboratory Comparisons (ILCs) en Proficiency Test Schemes (PTSs) uit te voeren, overeenkomstig de ISO/IEC 17043:2010 norm.

  • Op donderdag 2  februari 2017 vond de kick-off meeting van dit project plaats bij VSL in Delft.
  • Het project start met een inceptie fase van drie maanden, gedurende welke alle drie de deelnemende landen kort (1 dag) bezocht gaan worden om kennis te maken en om de activiteiten en de projectplanning in detail te bespreken.
  • Een cursus zal door en bij VSL georganiseerd worden om een kleine groep experts uit de deelnemende landen op te leiden in de theoretische en praktische aspecten van de ISO/IEC 17043:2010.
  • De volgende stap zal zijn het organiseren van ILCs en PT schemes voor verscheidene metingen door VSL, waaraan de nationale metrologie laboratoria of de belangrijkste kalibratielaboratoria uit de betrokken MAGHREB landen zullen deelnemen.
  • Gedurende de laatste fase van het project zullen er ILCs en PT schemes georganiseerd worden door instituten in genoemde MAGHREB landen zelf, zowel op nationaal als regionaal niveau.
     

Het VSL project team ziet u op onderstaande foto:
Van links naar rechts Marion de Niet (back office), Erik Dierikx (projectleider), Nellie Schipper (project manager), Adriaan van der Veen (ISO/IEC 17043:2010 expert / trainer), Peter van Otterloo (expert / ILC and PT organisator).