Publicatie onderzoek ‘EMC Testing of Electricity Meters Using Real-World and Artificial Current Waveforms’

10-11-2021

De betrouwbaarheid van elektriciteitsmeters is van cruciaal belang voor het vertrouwen van consumenten in hun energierekening. Consumenten worden steeds bewuster op dit gebied en daarmee groeit de behoefte om de betrouwbaarheid van elektriciteitsmeters ondubbelzinnig aan te tonen.  

In Europa moeten de elektriciteitsmeters voldoen aan specifieke richtlijnen, vastgelegd in bijvoorbeeld de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) [1] of de richtlijn inzake meetinstrumenten [2]. Een aantal jaar geleden werd echter al aangetoond dat sommige statische elektriciteitsmeters gevoelig zijn voor specifieke breedbandige stoorsignalen, veroorzaakt door moderne elektronische apparatuur in huishoudens. Dit kan in extreme gevallen leiden tot meterfouten tot enkele honderden procenten, terwijl de meters wel voldoen aan de standaard en richtlijnen.  

VSL heeft in samenwerking met de Universiteit Twente, Universitat Politècnica de Catalunya en Justervesenet in Noorwegen onderzoek gedaan naar een nieuwe testmethode waarin dit nieuwe type stoorsignalen wordt meegenomen in de metingen.  

Hiervoor zijn kunstmatige testgolfvormen geconstrueerd op basis van daadwerkelijk bij bemeterde aansluitpunten gemeten golfvormen, waarbij gebruik werd gemaakt van een lineair model met willekeurige verdeling. Aangetoond is dat deze kunstmatige testgolfvormen fouten in de meter veroorzaken die vergelijkbaar zijn met de fouten die worden veroorzaakt door de originele golfvormen uit de echte wereld die zij vertegenwoordigen. 

In totaal zijn 16 verschillende type meters uit zes Europese landen getest. Geschikte testgolfvormen werden geselecteerd met behulp van een schattingsalgoritme waarmee meterfouten voor specifieke golfvormen konden worden voorspeld zonder dat werkelijk alle tests hadden moeten worden uitgevoerd, wat enorm veel tijd zou hebben gekost. Kunstmatige golfvormen die de kritische parameters van de opgenomen testgolfvormen reproduceren, zijn gecreëerd met behulp van een stuks-gewijs lineair model en gevalideerd door een kleiner aantal meters te testen. Dit vereenvoudigt de invoering van dit type nieuwe testgolfvormen in toekomstige normen voor het testen van elektriciteitsmeters. 

De paper met meer informatie over het onderzoek en de resultaten is hier beschikbaar.

 

[1] ​​Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the Harmonisation of the Laws of the Member States Relating to Electromagnetic Compatibility, Feb. 26, 2014 
[2] Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council on the Harmonisation of the Laws of the Member States Relating to the Making Available on the Market of Measuring Instruments, Feb. 26, 2014.