Metrologie in het digitale tijdperk: waar koeien, hernieuwbare energiebronnen en datawetenschap samenkomen

20-05-2022

Digitale transformatie is overal en dus ook in metrologie. Niet alleen speelt metrologie een rol in de digitalisering van veel processen in industrie en maatschappij, ook metrologie zelf digitaliseert. Daarom is het thema van de Wereld Metrologiedag dit jaar ‘Metrologie in het digitale tijdperk’.

De snelle vooruitgang van digitale technologieën heeft grote impact op onze maatschappij. Daarom is open en transparante uitwisseling van informatie steeds belangrijker geworden. Ook worden de eisen waaraan gegevens moeten voldoen om als betrouwbaar te worden beschouwd, steeds strenger. De enorme hoeveelheid data die dagelijks gegenereerd wordt, is essentieel voor nieuwe ontwikkelingen. Digitale transformatie creëert daarmee zeker nieuwe en inspirerende mogelijkheden. Om de voordelen daarvan optimaal te benutten, moeten we wel kunnen vertrouwen op die data en de modellen waar ze uit voortkomen.

Koeien

De validatie van modellen en het bepalen van de nauwkeurigheid is van groot belang als basis voor bijvoorbeeld het maken van beleid op onderwerpen als emissie van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). In onderstaande video licht Federica Gugole, Scientist Data Science & Modelling dit toe in een gesprek met Marijn van Veghel, Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency:

 

 

Hernieuwbare energiebronnen

Ook in de energietransitie spelen deze ontwikkelingen een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om renewables, zoals zonne- en windenergie, in relatie tot de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Gert Jan Kok, Scientist Data Science & Modelling, vertelt er in een gesprek met Marijn van Veghel meer over:

Metrologie speelt een onmisbare rol in ons dagelijks leven. Nu en in de toekomst. Daarom staan we jaarlijks stil bij het nut en de noodzaak van de kunst van het meten. Eigenlijk zouden we dat iedere dag moeten doen.