Hugo Vos vertrekt bij VSL

27-10-2017

Hugo Vos heeft aangegeven dat hij met ingang van 1 december a.s. zijn functie als directeur van VSL zal neerleggen.
De taken van Hugo Vos zullen worden waargenomen door Vincent Fokkema.

VSL en haar aandeelhouder(s) zijn Hugo Vos zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid waarmee hij in het afgelopen jaar leiding heeft gegeven aan VSL en wensen hem voor de toekomst al het goede.

Namens VSL en haar aandeelhouders, 
________________
FDI

Delft, 27 oktober 2017