Gert Rietveld gestart als deeltijdhoogleraar

02-02-2021
VSL is blij te kunnen melden dat onze senior scientist Gert Rietveld per 1 februari is gestart als deeltijdhoogleraar in een nieuwe leerstoel “Power and Energy Measurement Systems” aan de Universiteit Twente. Het is goed om te zien dat er meer aandacht gaat komen voor metrologie in het algemeen en in het curriculum in Twente in het bijzonder. We verwachten dat deze aanstelling specifiek een impuls gaat geven aan onderzoek en onderwijs op het gebied van energie en de energietransitie, een belangrijk maatschappelijk thema uit de VSL-strategie.