Erik Smits blogt voor PT Industrieel Management over LNG

03-11-2020

De overstap naar schonere, duurzame energiebronnen, ook wel bekend als de energietransitie, krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. De Nederlandse overheid schetst in de miljoenennota 2021 plannen om tot 2030 300 miljoen euro beschikbaar te stellen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Eén van de manieren om deze uitstoot te verminderen, is de inzet van LNG als brandstof.

Dat LNG op dit moment nog niet wijdverbreid wordt ingezet, heeft mede te maken met uitdagingen rondom het exact meetbaar maken van hoeveelheden LNG die worden afgenomen. VSL heeft juist die uitdaging aangepakt, en kan met met trots vertellen dat dit jaar de eerste wereldwijde kalibratie- en testfaciliteit voor LNG gelanceerd wordt.

Erik Smits, Manager Liquid Flow Metrology bij VSL, vertelt daar alles over in zijn blog op PT Industrieel Management: https://www.ptindustrieelmanagement.nl/engineering/blog/2020/10/het-belang-van-lng-metingen-voor-de-aankomende-energietransitie-1013418