Drie weken na de opening van de VSL LNG kalibratie- en testinstallatie, eerste containerschip op LNG in Rotterdamse haven

13-11-2020

Het kan 23000 zeecontainers aan boord nemen, is 400 meter lang en is het eerste grote container schip dat vaart op LNG (Liquefied Natural Gas). Op woensdag 11 november meerde de Jacques Saade van de Franse rederij CMA-CGM af aan de Tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam. Tijdens het aan boord nemen van containers, wordt het schip gebunkerd met vloeibaar gas.

De Rotterdamse haven heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de beschikbaarheid van LNG in de haven. De hoeveelheid vloeibaar gas die er gebunkerd wordt is in twee jaar vertienvoudigd, maar is nog steeds een fractie van de hoeveelheid stookolie die containerschepen verbruiken. De overstap op LNG zorgt voor een lagere uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof. Hiermee kan de transportsector, inclusief scheepvaart, beter voldoen aan emissiedoelstellingen en bijdragen aan klimaatverbetering.

Toch leek de brede inzet van LNG nog lang ver weg, omdat het exact meten van de hoeveelheden en de kwaliteit ervan een uitdaging is. Een transportbedrijf dat overstapt op LNG als belangrijkste brandstof, wil exact weten hoeveel brandstof er wordt afgenomen voor de prijs die wordt betaald, én hoeveel kilometers daar dan mee kunnen worden afgelegd. Door de enorme volumes die worden afgenomen, kan de kleinste meetfout al snel in de honderdduizenden euro’s lopen.

VSL is die uitdaging aangegaan en heeft eind oktober de allereerste LNG kalibratie- en testinstallatie in de wereld geopend. Met deze installatie en de bijbehorende (primaire) meetstandaard kunnen LNG-flowmeters en apparatuur voor bemonstering en analyse worden getest en gekalibreerd met LNG. Hierdoor helpt VSL vloeibaar aardgas op een verantwoorde manier in te zetten voor een duurzame maatschappij. 

Meer weten over onze LNG-installatie? Zie ook: www.vsl.nl/LNG