Onderzoek & Ontwikkeling

Nieuwe technologieën vereisen nieuwe meettechnieken. De Europese Commissie erkent het belang van een goede metrologische infrastructuur voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en heeft het European Metrology Research Programme (EMRP) in het leven geroepen.

VSL is als Nationaal Metrologisch Instituut (NMI) betrokken bij een groot aantal onderzoeksprojecten. Daarbij wordt aangesloten op maatschappelijke speerpunten als Energy, Environment, Industry, Health, New Technologies en de ontwikkeling van de basiseenheden van het SI-stelsel.

Algemene informatie over de EMRP-projecten is ook te vinden op de website van Euramet.