interlaboratorium vergelijkingen

Laboratoria streven naar optimale kwaliteit van instrumenten, procedures en meetcapaciteiten. Om de kwaliteit continu op niveau te houden worden audits gehouden. Echter, stelselmatige afwijkingen die ontstaan worden hiermee niet gedetecteerd. Verschillende accreditaties en ISO/IEC 17025:2005 vereisen dan ook deelname aan zogeheten Proficiency Tests (PT-schema’s), waarbij de meetresultaten anoniem worden vergeleken met die van andere laboratoria (benchmarking) en afwijkingen worden achterhaald.

VSL is een officieel erkende organisator van ringvergelijkingen met ruim 30 jaar ervaring.

Over Proficiency Testing
Tijdens een Proficiency Test worden door alle deelnemende laboratoria dezelfde metingen en data-analyses uitgevoerd. De resultaten worden vergeleken en de deelnemers ontvangen de eigen gegevens, waardoor ze hun resultaten anoniem kunnen vergelijken met die van andere laboratoria. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan het laboratorium zelf.

Deelname aan deze PT-schema’s is een onmisbare investering in betrouwbaarheid, operationele zekerheid en vertrouwen in eigen kunnen. Bovendien wordt hiermee voldaan aan de eisen voor accreditatie en ISO/IEC 17025:2005. Laboratoria met kwaliteit hoog in het vaandel hechten veel waarde aan deelname in PT-schema’s omdat:

  • Het hen in staat stelt om hun prestaties onafhankelijk te laten verifiëren en bevestigen.
  • De deelnemer levert input voor de strategische marketingbesluiten van hun laboratorium, omdat het aangeeft hoe hun laboratorium presteert in vergelijking met andere laboratoria.
     

Contact en deelname
De programma’s voor PT-schema’s worden op verschillende gebieden uitgevoerd. Van druk, massa en viscositeit tot temperatuur, elektriciteit en lengte. In dit overzicht kunt u de geplande PT-schema’s bekijken.

Andere ranges, artefacts en technologieën worden opgezet naar aanleiding van behoefte uit de markt. Heeft u behoefte aan andere typen proficiency testing? Laat het ons dan weten!

 

Meer informatie