Ruim baan voor metingen van de toekomst!

We vinden het tegenwoordig vanzelfsprekend dat een meter in ons eigen land precies gelijk is aan een meter aan de andere kant van de wereld. Als je online 5 meter van dat mooie kleed in Canada koopt, ga je er (terecht) van uit dat de Canadese meter dezelfde is als die in jouw land. Als uw energieleverancier elektriciteit importeert uit een buurland, wordt ervan uitgegaan dat de ampère in beide landen hetzelfde is. Zo eenvoudig als dit misschien lijkt, is dit nog maar voor het relatief korte periode het geval. In de middeleeuwen moesten reizende verkopers oppassen, omdat de lengte-eenheid (bijvoorbeeld van de kleding die hij verkocht) werd bepaald door de lengte van de arm van de burgemeester van het dorp waar hij verbleef. Burgemeesters komen in verschillende maten, dus ook de eenheden van lengte. In de loop van de eeuwen werden de eerste pogingen ondernomen om eenheden te standaardiseren, hoewel geschat wordt dat aan het einde van de achttiende eeuw alleen in Frankrijk al ongeveer 250.000 verschillende eenheden werden gebruikt.

Een van de idealen van de Franse revolutie was het bepalen van meetnormen "altijd, voor iedereen". Dit leidde tot het metrische systeem. In 1875 ondertekenden 17 landen The Meter Convention, waarin ze onder meer fysische platinum-iridium artefacten aanduidden als de 'wereldstandaarden', de prototypes, voor de kilogram en de meter. Deze prototypen werden opgeslagen in Sèvres, nabij Parijs, bij het nieuw opgerichte Bureau International de Poids et Mesures (BIPM). In de loop van bijna een eeuw werd de reikwijdte van BIPM verbreed naar andere eenheden. In 1960 werd het metrieke stelsel vervangen door de Système International d'Unités, beter bekend als de SI. Sindsdien zijn er verschillende aanpassingen aan de SI gemaakt. Momenteel bevat de SI zeven basiseenheden: de kilogram (kg), de meter (m), de seconde (s), de kelvin (K), de ampère (A), de mol (mol) en de candela (cd). Vanuit deze zeven basiseenheden kunnen alle andere eenheden (newton, pascal, joule, volt en vele anderen) worden bepaald.

Meer informatie over het internationale Systeem van Eenheden (SI)

Herziening van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Rietveld: grietveld@vsl.nl.