Het internationale systeem van eenheden (SI)

Het internationale systeem van eenheden (SI) is een wereldwijd overeengekomen systeem van metingen dat in 1960 werd geformaliseerd. Momenteel bevat de SI zeven basiseenheden: de kilogram (kg), de meter (m), de seconde (n), de kelvin ( K), de ampère (A), de mol (mol) en de candela (cd). Vanuit deze zeven basiseenheden kunnen alle andere eenheden (newton, pascal, joule, volt en vele anderen) worden bepaald.

Kilogram (kg)

Meeteenheid van massa

Meter (m)

Meeteenheid van lengte

Seconde (s)

Meeteenheid van tijd

Ampère (A)

Meeteenheid van elektrische stroom

Kelvin (K)

Meeteenheid van thermodynamische temperatuur

Mole (mol)

Meeteenheid van  hoeveelheid stof

Candela (cd)

Meeteenheid van lichtsterkte

Dit internationale systeem van eenheden is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze dagelijkse meeteenheden, ongeacht of het een meter of een seconde is, wereldwijd vergelijkbaar en consistent blijven. De kilogram wordt bijvoorbeeld elke dag gebruikt, en het definiëren van deze eenheid helpt om uit te leggen hoeveel voedsel een winkel verkoopt, en betekent dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat de winkel ook echt de juiste hoeveelheid levert. Deze consistentie wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de juiste dosering van een medicijn wordt gegeven, zelfs wanneer de metingen erg klein zijn. De SI-eenheden vormen een basis voor metingen over de hele wereld om consistentie en betrouwbaarheid te garanderen. Ze zijn de basis van handel, productie, innovatie en wetenschappelijke ontdekkingen over de hele wereld.  

Wat betekent de verwachte herdefinitie in 2018 voor het SI stelsel?