kalibratie-certificering

Producenten van meetinstrumenten kalibreren meters in hun eigen kalibratiefaciliteit. Uiteraard moet de afnemer van de meter vertrouwen hebben in de faciliteit en de meetresultaten. Als onafhankelijk en internationaal erkend meetinstituut kan VSL de kwaliteit van de faciliteit toetsen en de CMC’s bepalen. Hieruit volgt een VSL CMC-certificaat.

CMC staat voor ‘Calibration and Measurement Capability’, oftewel de best haalbare meetonzekerheid van een (bijna) ideaal meetinstrument onder normale operationele condities van een kalibratie testfaciliteit.

Wat wordt er onderzocht?
Deze certificering beperkt zich tot de technische prestaties van de kalibratiefaciliteit. Daarbij worden alle vitale componenten gecontroleerd:

  • zijn alle gebruikte instrumenten herleidbaar naar internationaal geaccepteerde standaarden?
  • zijn de kalibratie-modellen (equations) correct?
  • zijn er procedures aanwezig voor onderhoud en gebruik van de kalibratie of testfaciliteit?

De Calibration and Measurement Capabilities (CMC) worden gecalculeerd volgens de JCGM 100:2008 “Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement”.

Audit
Elke twee jaar wordt een technische audit uitgevoerd om na te gaan of de kalibratie- of testfaciliteit nog steeds werkt binnen de gespecificeerde CMC-waarden. Onderdeel van de audit is een witness van alle werkzaamheden rond de kalibratie- of testfaciliteit.

Certificaat en herleidbaarheid
Na het onderzoek ontvangt het bedrijf een VSL-certificaat met daarin de meetonzekerheid van de kalibratiefaciliteit en een handleiding voor herleidbaarheid. Met dit certificaat kan worden aangetoond dat de onzekerheidsclaim (of CMC-claim) op het moment van de evaluatie werd gehaald en dat dit voor een periode van 2 jaar kan worden gehaald vermits de procedures worden gevolgd. VSL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de tests of kalibraties die op de betreffende faciliteit worden uitgevoerd of voor de resultaten die hieruit volgen. Het VSL-certificaat toont alleen aan dat de faciliteit binnen de in het certificaat genoemde CMC-waarden kan functioneren.

Gebruik logo VSL
Bedrijven met een VSL CMC-certificaat kunnen op kalibratiecertificaten en -rapporten het logo van VSL in combinatie met de tekst “CMC certified, plaatsen. Dit is uitsluitend toegestaan voor de resultaten van kalibraties die zijn gekalibreerd of getest met de gecertificeerde faciliteit.

Meer informatie

  • Flyer met meer (Engelstalige) informatie (pdf)
  • Overzicht van de kalibratie- of testfaciliteiten van bedrijven die al over een VSL CMC-certificaat beschikken