Referentiematerialen

Om chemische analyses herleidbaar te kunnen uitvoeren, wordt voor de kalibratie van de analyseapparatuur vaak gebruik gemaakt van referentiematerialen. VSL levert sinds vele jaren een omvangrijk pakket van met name gasvormige referentiematerialen aan gebruikers wereldwijd. Een overzicht van deze referentiematerialen vindt u hieronder. 
Naast gasvormige referentiematerialen is ook een reeks aan viscositeitsvloeistoffen en standaard minerale oliën beschikbaar.

- Ammoniak
- Automotive test gasmengsels
- BTEX
- COS in methaan
- Distikstofoxide (Lachgas)
- Edelgassen
- Ethanol
- Explosimetry
- Koolstofdioxide
- Lekdetectie gasstandaarden
- Liquified i-Butane
- LPG (Liquefied Petroleum Gas)
- Medische diagnostische gasstandaarden
- Methaan
- Minerale olie standaard
- Propaan
- Synthetisch aardgas
- Synthetisch raffinaderij gas
- Stikstofmonoxide
- Stikstofdioxide
- Viscositeit referentiematerialen
- Vluchtige organische componenten
- Water
- Zuurstof
- Zwaveldioxide
- Zwavelwaterstof