Trainingen in meten en kalibreren

Ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en (meet)standaarden volgen elkaar in hoog tempo op. Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte blijven. En dat nieuwe medewerkers de essentie van meten en bijbehorende begrippen leren te doorgronden.

Onze diensten

VSL Metrology College

Ons Metrology College biedt cursussen en trainingen op het gebied van meten en kalibreren. Van algemene cursussen over metrologie en herleidbaarheid tot specifieke trainingen op de diverse vakgebieden. Zowel theoretisch als praktijkgericht. Ook biedt het College opleidingen in industriële metrologie, voor onder meer medewerkers van test- en kalibratielaboratoria, productontwikkelaars van industriële meetapparatuur, kalibratie- en keuringsmedewerkers in het veld en kwaliteitsmedewerkers

Trainingen van VSL worden altijd gegeven door specialisten uit het vakgebied. Veel van onze docenten nemen deel aan internationale overleggen en diverse normcommissies, waardoor zij altijd op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Michael van Schaik
Senior Account Manager

Beschikbare trainingen

Benieuwd naar ons aanbod aan trainingen, cursussen en opleidingen? Bekijk hier het volledige overzicht.

Algemene metrologie

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Algemene metrologie 13 november 2023 1 NL € 995,00

 

Een basistraining ter kennismaking met metrologie, de wetenschap van het meten.
De cursist maakt kennis met de grondslagen van het meten (eenheden, herleidbaarheid, etc.).
Daarnaast worden de volgende items geïntroduceerd:

 1. het opzetten van meetsystemen
 2. aspecten van een kwaliteitssysteem
 3. meetonzekerheid

Het is echter géén training meettechniek.

Onzekerheidsrekening

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Onzekerheidsrekening 2 oktober 2023 3 NL € 2.259,00

 

De toenemende vraag naar betrouwbare meetresultaten vergroot de noodzaak tot een verantwoorde afschatting van de onzekerheid in metingen en/of meetsystemen. In het EA-4/02 document staan de Europese eisen voor onzekerheidsrekening voor geaccrediteerde laboratoria. Mits juist toegepast, verschaft dit document u de zekerheid van een juiste en algemeen geaccepteerde bepaling van de meetonzekerheid. Deze training is een praktische vertaling van dit document. Aan de hand van een ‘recept’ krijgt u relevante achtergrondinformatie en inzicht in en gevoel voor onzekerheidsbronnen.
Ook oefent u zelf en klassikaal in het opzetten en doorrekenen van onzekerheidsbudgetten volgens EA-4/02.

Introductie temperatuur en temperatuurmeting

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Introductie temperatuur en temperatuurmeting 28 november 2023 1 NL € 995,00

 

Temperatuur is een vaak gemeten grootheid. Bij onvoldoende kennis over temperatuur en temperatuurmeting kunnen veel fouten worden gemaakt die van directe invloed kunnen zijn op de resultaten en/of de kosten van de productie, de kwaliteit of de veiligheid. Tijdens de cursus worden de problemen die de verschillende thermometertypen met zich meebrengen, zichtbaar gemaakt en besproken. Dit leidt tot meer kennis over en inzicht in het meten van temperatuur.  Na afloop van de cursusdag hebben de deelnemers meer inzicht in welk type temperatuursensor en welke uitvoering het meest geschikt is voor hun meetproces.

DCLF

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
DCLF Q3 4 NL € 3.255,00

 

De cursus geeft inzicht in de meet- en kalibratietechnieken op laagfrequent elektrisch gebied. Er wordt aangegeven hoe foutenbronnen in meetopstellingen ontdekt kunnen worden en hoe die vervolgens verwerkt moeten worden in de totale onzekerheid van de meting. De cursisten kunnen na afloop kalibratie-opstellingen op laagfrequent elektrisch gebied realiseren en analyseren

Naast een inleiding over kwaliteitsborging en de (inter)nationale metrologische structuur komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • precisie meettechnieken voor laagfrequent elektrische metingen (DC en AC spanning en stroom, weerstand, impedantie)
 • factoren die elektrische metingen beïnvloeden
 • onzekerheid van elektrische metingen

Praktische oefeningen en demonstraties zijn een belangrijk onderdeel van de cursus en helpen om de theoretische kennis in de praktijk te leren toepassen.

Algemene Drukmeting

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Algemene Drukmeting 23 november 2023 2 NL € 1.675,00

 

Tegenwoordig zijn er digitale drukmeters beschikbaar voor het meten van absolute drukken met een resolutie van 0,001 mbar bij een meetbereik van 2 bar. Bij de hoogste druk geeft een verwaarlozing van een gaskolom van 1 cm al een afwijking van circa 0,002 mbar.

In de industrie speelt drukmeting een belangrijke rol. Meer processen worden geautomatiseerd en daarom spelen drukopnemers met een analoge en/of digitale uitgang een steeds grotere rol. De onzekerheden waarmee drukmetingen in de industrie worden uitgevoerd, worden steeds kleiner. Een goede kennis van onzekerheidsbijdragen van diverse invloedfactoren is dan ook belangrijk.
De cursist maakt kennis met alle facetten van drukmeting en moet effecten kunnen herkennen die een drukmeting beïnvloeden en na afloop in staat zijn een onzekerheidsanalyse uit te voeren.
Naast theorie is er aandacht voor praktische oefeningen/experimenten.

Gas Flow Metrology

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Gas Flow Metrology Q3 2023 5 EN € 3.559,00

 

This course focuses on the backgrounds of gas flow and energy measurement and the pitfalls that can be encountered performing these measurements.

Contents:

 • Backgrounds of metrology (0,5 day) – The structure of metrology – Measurement uncertainty
 • Legal metrology requirements (0,5 day)
 • Fluid dynamics and instrumentation (1 day)
 • Energy measurement (gas composition) (1 day)
 • Gas properties (0,75 day)
 • Calibration of meters (1,25 day)

Practical dosimetry for Radiotherapy (Teletherapy and/or Brachytherapy)

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Practical dosimetry for Radiotherapy (Teletherapy and/or Brachytherapy) 20 juni 2023 2 EN € 1.975,00

 

A practical and comprehensive course on dosimetry in radiotherapy. Quality assurance is one of the foundations of radiotherapy practice. Due to a growing complexity of medical irradiation equipment, performing dosimetry is not always trivial. Therefore knowledge and expertise in dosimetry is of major importance to medical physics engineers and medical physicists. Each course program includes a practical assignment.

The 4 general modules of the course consists of dosimetrical concepts, translated to a practical methodology for using absolute dosimetry in daily practice and dealing with uncertainties.

Two specific modules deal with dosimetry in teletherapy and two more with dosimetry in brachytherapy.

The course has been developed at VSL in cooperation with medical physicists and engineers in the field of radiotherapy and can be a part of the professional training of medical physicists, dosimetrists, and medical physics engineers.

Calibration liquid flow measurement

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
Calibration liquid flow measurement Q4 2023 4 EN € 3.255,00

 

At first glance the calibration of a liquid flow meter may seem very easy, but it is a bit more complicated. For the determination of e.g. the measurement error, k-factor or mA output of a flow meter as a function of the flow rate, different calibration methods can be used depending on the measurement principle of the flow meter, the liquid or the needed accuracy. During the VSL training you will learn about the theoretical background of the methods and how to perform the calibration by yourself.

Contents:

 • Gravimetric, volumetric (proving tank), master meter, pipe prover and tower calibration methods
 • Calibration models (calculation of measurement error etc.)
 • Important fluid dynamics properties like Bernoulli’s law, the Reynolds number, etc.
 • Viscosity, density, temperature and pressure effects during calibration
 • Specific requirements for the calibration of different flow meter types like turbine, PD, Mass, Ultrasonic, EMF, Delta P, and others using each calibration method
 • Interpretation of BIPM, OIML, API and ISO documents about flow measurement
 • ISO/IEC 17025 requirements for flow laboratories
 • Laboratory vs field calibration
 • Witness a calibration using different methods in a Liquid Flow Calibration facility with the possibility to ask questions

CMM-trainingen

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
CMM-trainingen 2023 1 EN € 995,00

 

3D-CMMs (CoördinatenMeetMachines) zijn complexe meetinstrumenten voor het volledig automatisch meten van producten in de maakindustrie. Deze tastergebaseerde meetinstrumenten zijn er in vele uitvoeringen en met diverse sensoren te verkrijgen. Deze training richt zich op kennis over de meetnauwkeurigheid van de 3D-CMM aan de hand van het ontwerp van de machines, het meetproces en de kalibratie van de machine. Daarbij zullen de onzekerheidsbronnen worden besproken en methodes om de afwijkingen te karakteriseren. Er spelen nog meer aspecten een rol in de nauwkeurigheid van het meetproces, zoals de omgevingscondities en het opspannen van de producten. Door kennis van alle invloeden op de meetnauwkeurigheid kan een goede afschatting worden gemaakt van de meetonzekerheid. Enkele methodes zullen worden besproken zoals vergelijking met referentiestandaarden en herhaalbaarheidstesten om de meetonzekerheid te kunnen onderbouwen.

Deze training richt zich op aspecten die de meetnauwkeurigheid bepalen, zoals kalibratie van de 3D-CMM, opspannen van objecten, omgevingscondities, vergelijkingsmetingen met referentiestandaarden, herhaalbaarheid en berekening van meetonzekerheid.

ISO 10012

Training Datum Aantal dagen Taal Kosten
ISO 10012 2023 1 NL € 995,00

 

Een effectief meetmanagementsysteem zorgt ervoor dat meetapparatuur en meetprocessen geschikt zijn voor het beoogde gebruik en zijn belangrijk bij het bereiken van de productkwaliteitsdoelstellingen. Het doel van een meetmanagementsysteem is te sturen op de risico’s waarbij meetapparatuur en meetprocessen onjuiste resultaten kunnen opleveren die van invloed zijn op de kwaliteit van het product van de dienstverlening. De methoden die worden gebruikt voor het meetbeheersysteem variëren van verificatie van basisapparatuur tot de toepassing van statistische technieken in het meetproces. Allemaal nodig voor de implementatie van een meetbeheersysteem en kan nuttig zijn bij het verbeteren van meetactiviteiten en dus de kwaliteit van producten. Deze training gaat in op de generieke eisen en geeft handvatten voor het beheer van meetprocessen en de metrologische bevestiging van meetapparatuur om aan te tonen dat aan de metrologische eisen wordt voldaan.

In deze training wordt ingegaan op de competentiebeheersing van laboratoriummedewerkers, de meetprocessen en software, het beheer van de meetdossiers en apparatuur. Daarbij wordt specifieke aandacht gegeven aan de karakteristieken van de meetapparatuur om een goede diagnose te stellen voor een optimaal (her)kalibratieprogramma van de apparatuur. Verder wordt uitleg gegeven over de herleidbaarheid van metingen naar de meetstandaard en de daarbij behorende meetonzekerheid. Dit gekoppeld aan het kwaliteitsmanagementsysteem waarin ook gekeken wordt als apparatuur even niet aan de eisen voldoet.

Inschrijven

Wilt u deelnemen aan een van onze trainingen. Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Training

Deelnemer

Bedrijf

Factuuradres indien afwijkend

Opmerkingen

Bekijk onze vakgebieden